Jäsenet

A

Ahlstedt Ersso
Ahola Terttu
Ahopalo Jaakko
Aikio Joni
Alho Tuula
Alho Taru
Andersson Tea
Anttonen Miki
Apuli Rita
Arvinen Matti
Asumaa Pirjo

B
Barsetti Hely
Blomroos Lotta
Blomroos-Heininen Mari
Buga Saban

E
Eliasson Helena
Engvall Stina

f
Fyhrquist Nita

G
Gröndahl Raili

H
Hallenberg Julia
Halonen-Laiti Liisa
Hannu Irja
Heinonen Marianne
Hiltunen Anja Kaarina
Hindrén Ole Johan
Hirsimäki Aarre
Hokkanen Kari

I
Ihamäki Päivi
Iso-Järvenpää Ulla

J
Jaakkola Maria
Jalava Annu
Jalava Lotta
Jeskanen Riitta
Jokilaakso Leena
Jämsen Vesa
Järnefelt Marileea

K
Kaleva Kaija
Kallio Minni
Kalliola Terhi
Kalliolevo Helinä
Kaloinen Kimmo
Kantanen Marianne
Karhumäki Helena
Karlsson Marju
Karvala Lea
Kaskisola Pirjo
Kauhanen Ulla
Kauppinen Vuokko
Keinänen Aino
Kekkonen Osmo
Kernisalo-Perälä Sirpa
Kesseli Suoma
Kestilä Keijo
Keurulainen Liisa
Knuutila Eelis
Koivisto Raija
Koljonen Kaarina
Kopra Mari
Korkala Olli
Korpua Hannu
Koskinen Berith
Koskipirtti Ritva
Kukkapuro Jaakko
Kukkonen Kaisu

L
Lahdelma Katariina
Laine Tarmo
Laitinen Kirsti
Lampela Ritva
Lauros Jarmo
Laxåback Jonas
Lehto Sonja
Leinonen Anneli
Leinonen Arja
Leinonen Matti
Lietzén Jaana
Liewendahl Kaj
Liinamaa Tiina Leena
Lindroos Raija-Liisa
Lindström Paula
Linna Kaarna
Lundström Lissu
Luukkonen Pirjo
Luukkonen Veli
Lyytinen Timo

M
Maaranen Vicky
Mansikka-aho Päivi
Mansikkaniemi Katariina
Marjuaho Raija
Markunmäki Usko
Merilä Raija
Meski Tanja
Metsämaa Matti
Mikkola Erja
Moilanen Tuula
Männistö Miretta
Mäntynen Marketta

N
Nalli Marjo
Nata Merituulia
Nieminen Sari
Niskanen Mirva
Norrgård Göran
Nygren Pirjo

P
Paasonen Katariina
Packalén Aila
Jari Paloheimo
Patino Päivi
Peisa Sirkka
Pekkanen Mika
Pellikainen Tuula
Perttunen Irma-Liisa
Perälä Edward
Pienimäki Eila
Pietola Liisa
Pitkänen Paula
Posio Hanna
Poutanen Pertti
Puheloinen Timo
Pulkka Anneli
Pulsa Markus
Putkuri Terttu

R
Ranki Mikko
Renvall Elisabeth
Ristola Pirjo
Rossi Riitta-Leena
Ruoho Iiris
Ruoho Svetlana
Räsänen Toimi

S
Saari Seppo O.J.
Saastamoinen M.A.
Salakari Anja
Salin Christina
Salmi Pertti
Salo Virpi
Salojärvi Raili
San Miguel Elizabeth
Sankala-Mertaniemi Päivi
Seppänen Kirsti
Siipola Teija
Sivunen Tuulevi
Sjöblom Marianne
Sorvari Sannamari
Stenlund Henrik
Suhonen Raimo
Suokko Eeva
Suomi Päivi
Suominen Liisa
Susi Sinikka
Suurpää-Niemelä Riitta
Svenn Liisa

T
Tanner Maj-Lis
Tapionlinna Marja
Tenhunen Mia
Tilus Timo
Toikka Pirjo
Toivanen Kiisi
Toiviainen-Mäkelä Tarja
Tolonen Sari-Aino
Tolonen Timo
Tuominen Tatu
Tuovinen Heidi
Turtia Tula
Tõnisson Raivo

V
Vaara Leena
Valkeala Nea
Vanamo-Kaila Anja
Vastinesluoma Rauni
Vedeneva Ekaterina
Velin Heljä
Vitikainen Pertti
Vuorikoski Anitta
Vuorinen Maria
Välke Kristiina

W
Westerlund Kaarina
Westman Seija
Wilhelms Hilkka
Wirkkala Tellervo

Y
Yli-Huhtala Jasmin
Yli-Suvanto Raimo
Yli-Suvanto Suoma

Å
Åhman Martti

 

Valtakunnallinen vapaa taideyhdistys jo vuodesta 1968